دانشكده دندانپزشکی
۱۳۹۸ يکشنبه ۲۸ مهر
br ENGLISH
help عبارت وارد شده توسط شما در تمامی لینک ها، منوها و محتوای سایت جستجو خواهد شد.
بازديد آقاي دكتر يوسف نژاد، عضو هيئت رئيسه مجلس و نماينده مردم شريف ساري و مياندرود با همراهي آقاي دكتر موسوي رياست محترم دانشگاه علوم‌پزشكي مازندران و آقاي دكتر گدازنده معاون محترم آموزشي دانشگاه بازديد آقاي دكتر يوسف نژاد، عضو هيئت رئيسه مجلس و نماينده مردم شريف ساري و مياندرود با همراهي آقاي دكتر موسوي رياست محترم دانشگاه علوم‌پزشكي مازندران و آقاي دكتر گدازنده معاون محترم آموزشي دانشگاه
بازديد آقاي دكتر يوسف نژاد، عضو هيئت رئيسه مجلس و نماينده مردم شريف ساري و مياندرود با همراهي آقاي دكتر موسوي رياست محترم دانشگاه علوم‌پزشكي مازندران و آقاي دكتر گدازنده معاون محترم آموزشي دانشگاه
1398/07/25
حكم سرپرست معاون آموزشي دانشكده دندانپزشكي ساري ابلاغ گرديد حكم سرپرست معاون آموزشي دانشكده دندانپزشكي ساري ابلاغ گرديد
سرپرست معاون آموزشي دانشكده دندانپزشكي ساري منصوب گرديد
1398/07/08
انتصاب رئيس دانشكده دندانپزشكي ساري انتصاب رئيس دانشكده دندانپزشكي ساري
آقاي دكتر عباس مسگراني طي حكم آقاي دكتر سيد عباس موسوي رئيس محترم دانشگاه علوم پزشكي مازندران به سمت رئيس دانشكده دندانپزشكي ساري منصوب گرديد.
1398/04/17
انتصاب معاونت هاي دانشكده انتصاب معاونت هاي دانشكده
انتصاب معاونت‌هاي اداري مالي، آموزشي و پژوهشي
1397/09/19
دانشكده دندانپزشكي
دسترسی ویژه
خدمات مردمی
Powered by DorsaPortal