دانشكده دندانپزشکی
۱۳۹۸ پنج شنبه ۶ تير
br ENGLISH
اخبار و اطلاع ارساني

1- عضويت دانشجويان ورودي جديد

به اطلاع دانشجويان ورودي مهر سال تحصيلي 97 مي رساند جهت استفاده از منابع كتابخانه با همراه داشتن دو قطعه عكس 4*3 جديد به بخش عضويت كتابخانه مراجعه

و فرم مربوطه را تكميل نماييد.

2- نمايشگاه داخلي كتاب

به اطلاع كليه دانشجويان و اعضاي هيات علمي مي رساند نمايشگاهي از تازه هاي كتاب (خريداري شده از نمايشگاه بين المللي كتاب تهران ) در محل كتابخانه

( طبقه سوم)از تاريخ 10/07/97 لغايت 18/07/97 برگزار مي باشد. لذا از شما علاقمندان به كتاب جهت بازديد از اين نمايشگاه دعوت بعمل مي آيد.
3-