دانشكده دندانپزشکی
۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۹ مهر
br ENGLISH
پيام رياست

 

ورود شما را به سايت دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي مازندران از طرف خود و همكارانم خوش آمد مي گويم.تلاش ما بر اين است كه سايت دانشكده حاوي اطلاعات كاربردي و به روز بوده و موجب تسهيل و تسريع امور گردد.

اولين ورودي دانشكده دندانپزشكي ساري در سال 88 پذيرش گرديدند و به اين ترتيب اين دانشكده در زمره دانشكده هاي نو بنياد قرار دارد . بسترسازي و ايجاد ساختار مناسب از ابتدا ، نياز مند حساسيت و دقت بالا مي باشد كه قسمت اعظم توان ما در حال حاضر صرف آن مي گردد .

در چشم انداز كوتاه مدت دانشكده دندانپزشكي ساري  داراي 30 استاديار و متخصص دندانپزشكي در رشته هاي مختلف ، تعداد 30 نفر دانشجوي دندانپزشكي در هر ورودي ( جمعا 180 نفر ) خواهد بود و كلينيك دانشكده در مجتمع طوبي در دو شيفت صبح و عصر فعاليت مي نمايد.

انتظار اين است كه پس از احداث و تجهيز ساختمان اصلي دانشكده در پرديس دانشگاه كليه قسمت ها به آن مكان منتقل گردد. پذيرش دستيار دندانپزشكي تخصصي و همچنين ايجاد رشته پروتز و بهداشت دهان ، افزايش تعداد اعضاء هيات علمي به 50 نفر و ايجاد مراكز تحقيقات دندانپزشكي از برنامه هاي دانشكده دندانپزشكي ساري مي باشد.

اين واحد علمي آماده برقراري ارتباط علمي با پژوهشگران، مؤسسات و دانشگاههاي داخل و خارج كشور جهت ارتقاء دانش دندانپزشكي و سطح سلامت دهان و دندان آحاد جامعه مي باشد.

اميد دارم كه با تلاش همكاران سخت كوش به زودي داراي جايگاه مناسبي در ميان دانشكده هاي دندانپزشكي و مراكز علمي و پژوهشي كشور گردد.

پيشنهادهاي ارزشمند شما ما را در پيشبرد اهداف آموزشي علمي و پژوهشي ، بهداشتي و درماني موفق تر خواهد كرد.

 

 

دكتر عباس مسگراني

                            

رئيس دانشكده دندانپزشكي ساري

1398/03/11
Powered by DorsaPortal