دانشكده دندانپزشکی
۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۹ مهر
br ENGLISH
معاون اداري و مالي

معاون اداري مالي دانشكده دندانپزشكي ساري

 

 

 دكتر محمد ابراهيمي ساروي

  متخصص:  پروتز هاي دنداني
 

تلفن : 33405475-011

 e-mail:  mohammadebrahimisaravi@gmail.com


1397/09/11
Powered by DorsaPortal