دانشكده دندانپزشکی
۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۹ مهر
br ENGLISH
اندودانتيكس
گروه اندو
ردیف تصویر نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
 1

دکتر عباس مسگرانی
(  رئیس دانشکده )
A_mesgarani@yahoo.com
 
2    دکتر نرجس هوشیاری
( مدیر گروه اندو )

 
narjeshoshyari@rocketmail.com
 
3           دکتر اعظم حدادی کوهسار Haddadi-azam@yahoo.com
 
4        دکتر سلما امیدی  salmaomidi@yahoo.com
5
 
دکتر نگار نوروزی  
dr.negar.norozi@gmail.com
6
 دکتر حدیثه عباسپور
 Abbaspour.hadis@yahoo.com
1399/05/20
Powered by DorsaPortal