دانشكده دندانپزشکی
۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۹ مهر
br ENGLISH
ارتودانتيكس
 گروه ارتو 
ردیف
تصویر
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
CV 
 1
دکتر فرهاد ثبوتی
( معاون آموزشی )
 Farhad_sobouti@yahoo.comOk
2
 دکتر طهورا اعتضادی  Tahura-etezadi@yahoo.com 
3
 
دکتر مهران آرمین
( مدیر گروه ارتودنسی)

 mehranarmin@yahoo.com 
 4
دکتر سپیده دادگر
sepideh_dadgar@yahoo.com
 
 
 5 
دکتر پرستو نامدار واسکسی
Dds.pnamdar@gmail.com
 
1399/10/09
Powered by DorsaPortal