دانشكده دندانپزشکی
۱۴۰۰ سه شنبه ۴ آبان
br ENGLISH
پاتولوژي دهان،فك و صورت
 
گروه پاتولوژی دهان و فک
 ردیف تصویر
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
 1  
 دکتر آتنا شیوا

 atenashiva@yahoo.com
 2  
دکتر مریم زمانزاده
( مدیر گروه پاتولوژی )
 
zamanzadehmaryam@gmail.com
 
3
 
دکترمحمد کوچِک
mkoochek2000@yahoo.com

1399/03/26
Powered by DorsaPortal