دانشكده دندانپزشکی
۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۹ مهر
br ENGLISH
پريودانتيكس
دکتر
گروه پریو
ردیف

تصویر

نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
 1 
دکتر آویده معبودی
( مدیر گروه پریو )
 Avideh48188@yahoo.com
 2  
 دکتر جواد مهرانی ثابت
 dr.mehrani@yahoo.com
   
دکتر حدیث احسانی تیلمی 
Hodis-ehsani@yahoo.com
 
 4      
دکتر لیلا جباره 
Leila.jabbareh@gmail.com
 
 5 
دکتر  نجمه السادات والد ساروی 
dr.valed@gmail.com
1399/05/20
Powered by DorsaPortal