دانشكده دندانپزشکی
۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۹ مهر
br ENGLISH
اطفال
     گروه اطفال
 ردیف تصویر   نام ونام خانوادگی  پست الکترونیک
 1  
دکتر بنفشه سلیمانی
( مدیر گروه اطفال)
 
Banafsheh.soleimani@yahoo.com
 
 
دکتر هاله حالی
( مدیر EDO دانشکده)
 
h.hali.md@gmail.com
 
3   

دکتر سمانه همتی

Samaneh_hemmati@yahoo.com

 4  
دکتر اعظم نحوی
"سرپرست معاون پژوهشی"
 
Azamnahvi@yahoo.com
 
 5
 
 دکتر لیلی صدری
sadri.leyli@yahoo.com
 
1399/05/19
Powered by DorsaPortal