دانشكده دندانپزشکی
۱۴۰۰ سه شنبه ۴ آبان
br ENGLISH
پروتز
گروه پروتز 
 
 ردیف  تصویر  نام و نام خانوادگی  پست الکترونیک
 1 
دکتر محمد ابراهیمی ساروی
 
( معاون اداری مالی دانشکده  )
 
Mohammadebrahimisaravi@gmail.com
 
 2  
دکتر تهمینه بامدادیان
( مدیر گروه پروتز )
 
 
tbamdadian@yahoo.com
 
 3   دکتر کوثر دادگر
 
Kosar.dadgar@gmail.com
 
 4 
 
دکتر عاطفه رمضانی
Ramezaniatefeh2007@yahoo.com
 
5

دکتر معین حسینی شیرازی
 
moeen_shirazi@yahoo.com

1400/02/28
Powered by DorsaPortal