دانشكده دندانپزشکی
۱۴۰۰ سه شنبه ۴ آبان
br ENGLISH
ساعت ملاقات با رياست دانشكده
كنندهكنندهلبللبلع

ساعات ملاقات

روزهاي هفته

عنوان ملاقات كننده

از ساعت 13 تا 14 

شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 

اساتيد و هيئت علمي

از ساعت 13 تا 14 

يك شنبه - سه شنبه 

 پرسنل دانشكده

از ساعت 13 تا 14 
يك شنبه - سه شنبه 

دانشجويان

1395/11/26
Powered by DorsaPortal