دانشكده دندانپزشکی
۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۹ مهر
br ENGLISH
شماره تلفن ها

 

شماره تلفن هاي دانشكده دندان پزشكي واحد ساري

011-33405474

دفتر رياست دانشكده دندانپزشكي ساري- مجتمع باغبان-(جنب مجتمع درماني طوبي)

 

011-33244894

دفتر آموزش دانشكده دندانپزشكي ساري- مجتمع باغبان(جنب مجتمع درماني طوبي)

 
011-33543861

دفتر آموزش دانشكده دندانپزشكي ساري - مجتمع پيامبر اعظم(ص)

     011-33543859

 
دفتر مالي - مجتمع پيامبر اعظم(ص)

    011-33543853   

دفتر كارگزيني-مجتمع پيامبر اعظم(ص)

    011-33543858

دفتر مدير امور عمومي-مجتمع پيامبر اعظم(ص)

    011-33543854

دفتر فناوري اطلاعات(IT) (امور رايانه)-مجتمع پيامبر اعظم(ص)

     011-33254134

     011-33254135

      011-33244014

 

 
پذيرش كلينيك آموزشي درماني دانشكده-
                      مجتمع باغبان-(جنب مجتمع درماني طوبي)


 
1398/10/30
Powered by DorsaPortal