دانشكده دندانپزشکی
۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۹ مهر
br ENGLISH
شرح وظايف

رئيس حسابداري

- پيگيري و ايجاد تفاهم نامه مالي سالانه از بودجه دانشگاه

- پيگيري و صدور تخصيص درآمدي دانشكده از بودجه دانشگاه

- پيگيري و صدور تخصيص ساير منابع دانشكده از بودجه دانشگاه

- تلاش جهت جذب منابع مالي بيشتر از بودجه دانشگاه

- پيگيري تخصيص هاي صادر شده درآمد مالي و تسريع جذب آن منابع مالي

- پيگيري و هماهنگي با مديريت امور مالي جهت تمامي پرداخت ها به پرسنل دانشكده

- ايجاد و هماهنگي و پيگيري با بانك ملت شعبه وصال شيرازي و هجرت جهت واريز حقوق و ساير پرداخت هاي دانشكده

- تائيد برگه درخواست خريد كالا و خدمات قبل از خريد

- پيش بيني هزينه هاي دانشكده در ماهها و سال هاي آينده

- نظارت مستقيم بر عملكرد كارشناسان حسابداري، اداره اموال و كارپردازي دانشكده

- ارتباط با ساير شركت ها از طرف حساب با دانشكده و دريافت مدارك مثبته و پرداخت حق الزحمه آنان

 

 واحد حقوق و دستمزد

- اعمال كليه حكم هاي حقوقي اعم از جاري و معوقه و تهيه ليست هاي حقوقي

- اعمال كليه كسورات مربوط به اقساط بانك و كسورات بيمه خدمات درماني و بازنشستگي و بدهي هاي اعلام شده از سوي ارگان هاي مختلف

- تهيه ليست بيمه تأمين اجتماعي و اعمال سوابق كليه پرسنل در بيمه تأمين اجتماعي

- صدور ضمانت نامه و گواهي كسر از حقوق و تائيديه هاي ضمانت بانكي تسهيلات بانكي

- تهيه ليست هاي متفرقه (اضافه كاري- غذا-مسكن-محروميت از مطب-شارژ بن كارت- پاداش پايان خدمت- مهدكودك-عيدي، سنوات و ذخيره مرخصي- ديون)

 

 واحد دفترداري

- ثبت و صدور كليه اسناد هزينه اي

- ثبت و صدور كليه اسناد حقوقي و كسورات و رابط حقوق پرسنل

- ثبت و بررسي درآمدهاي ماهيانه و پيگيري وصول درآمدهاي ارسالي به دانشگاه

- پرداخت تنخواه به كارپرداز و دريافت اسناد هزينه كارپردازي و كسر اسناد هزينه

- كنترل و بررسي گزارشات مالي و تهيه ماهيانه صورتحساب مغايرت بانكي

- كليه پرداختي ها (پايان نامه دانشجويي- حق التدريس-ديون-كلينيك-خارج از شمول- كسورات تأمين اجتماعي- بانك ها- دارايي و ساير موسسات دولتي)

 

اداره اموال

- صورت برداري اموال و تنظيم صورت تحويل براي هر بخش

- تخصيص پلاك و نصب آن به اموال غير مصرفي دانشكده

- كنترل موجودي هاي اموالي دانشكده هر شش ماه يكبار

- نظارت بر امر جابه جايي اموال و تهيه ليست اموال جهت ارسال به اداره اموال دانشگاه

 

بايگاني اسناد مالي و تحويلداري

- بايگاني اسناد مالي

- رابط سازمان هاي بيرون دانشكده شامل بيمه تأمين اجتماعي- بيمه خدمات درماني- بيمه بازنشستگي- ستاد مركزي دانشگاه - دارايي و ساير سازمان هاي دولتي

1397/09/21
Powered by DorsaPortal