دانشكده دندانپزشکی
۱۴۰۰ سه شنبه ۴ آبان
br ENGLISH
كاركنان امور اداري
ردیف
 نام و نام خانوادگی
عنوان شغلی 
تصویر پرسنلی
تلفن تماس
1 علی حق‌شناس کارشناس مسئول امور عمومی  011-33244891
2
 
 زینب موسوی قراخیلی
 
گارگزین
 011-33543853
3
فاطمه نوبخت
متصدی امور اداری
 
 
011-33543853
 
4
 
سید علی اصغر رشیدایی
 
متصدی امور دفتری
  
011-33543853
5
 
محمدرضا افضلی
 
 مسئول دفتر ریاست
 01133405474
1399/04/14
Powered by DorsaPortal