دانشكده دندانپزشکی
۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۹ مهر
br ENGLISH
شرح وظایف

شرح وظایف معاونت پژوهشی دانشکده

_ تدوین سیاستهای مرتبط با پژوهش در دانشکده ، باتوجه به خط مشی پژوهشی دانشگاه

_ نظارت بر حسن اجرای قوانین و فعالیت های پژوهشی

_ تعیین اولویت های پژوهشی دانشکده با همکاری شورای پژوهشی مطابق آئین نامه و ضوابط مربوط

_ مستند سازی و ارزشیابی عملکرد پژوهشی اعضا هیات علمی دانشکده و سایر واحد های مرتبط جهت ارتقاء، ترفیع، شرکت در جشنواره های پژوهشی و سایر موارد مورد نیاز و تنظیم گزارش سالیانه فعالیتهای پژوهشی دانشکده

_ ترغیب اساتید و صاحب نظران و متخصصان جهت ارائه مقالات، ترجمه و تالیفات علمی

_ شرکت در جلسات شورای پژوهشی دانشکده ، پیگیری و اطلاع رسانی گزارش های مربوط به آئین نامه ها، خط مشی و مصوبات شورای پژوهشی

_ بررسی طرح های پژوهشی ارسالی توسط هیات علمی و دانشجویان از لحاظ اصول نگارش، روش شناسی تحقیق، روش‌های آماری، نمونه گیری و بودجه

_ بررسی طرح های پژوهشی از ابتدا تا تصویب نهایی طرح (ارسال طرح جهت داوری، برگزاری جلسات شورای پژوهشی جهت بررسی و تصویب طرح، ارسال طرح به معاونت پژوهشی دانشگاه)

_ هماهنگی و برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه دانشجویان

_معرفی دانشجویان جهت انجام کارهای تحقیقاتی به ادارات و مراکز مختلف

_ پیگیری مراحل اجرای طرح های پژوهشی و بررسی گزارش پیشرفت کار در حین انجام طرح های تحقیقاتی

_ بررسی تکراری نبودن عنوان پایان نامه های دانشجویی و تصویب عناوین با توجه به اولویتهای دانشکده

_ بررسی حداکثر ظرفیت استاد راهنمای پایان نامه در پذیرش پایان نامه دانشجویی بر اساس مقررات دانشکده

_ همکاری در ارائه خدمات علمی،فرهنگی و اجتماعی و برگزاری کارگاه های آموزشی ، سمینارها وکنفرانس های علمی و ...

_ گردآوری و بایگانی مدارک پژوهشی دانشکده نظیر پایان نامه، مقاله، مدارک مربوط به شرکت در کنگره ها، کارگاه ها و... 

_ نظارت بر اداره امور کتابخانه ی دانشکده

1399/10/02
Powered by DorsaPortal