دانشكده دندانپزشکی
۱۴۰۰ سه شنبه ۴ آبان
br ENGLISH
تاریخ: 1400/05/21 تعداد بازدید: 37
انتصاب ریاست هیات مدیره نظام پزشکی ساری و ریاست شورای هماهنگی نظام پزشکی استان مازندران
ریاست هیات مدیره نظام پزشکی ساری و ریاست شورای هماهنگی نظام پزشکی استان مازندران منصوب شد
جناب آقای دکتر محمد ابراهیمی ساروی به عنوان ریاست هیات مدیره نظام پزشکی ساری و ریاست شورای هماهنگی
نظام پزشکی استان مازندران منصوب شد
انتصاب  ریاست هیات مدیره نظام پزشکی ساری و ریاست شورای هماهنگی نظام پزشکی استان مازندران
Powered by DorsaPortal