دانشكده دندانپزشکی
۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۹ مهر
br ENGLISH
تاریخ: 1400/05/23 تعداد بازدید: 64
انتصاب ریاست هیات مدیره نظام پزشکی ساری و ریاست شورای هماهنگی نظام پزشکی استان مازندران
انتصاب ریاست هیات مدیره نظام پزشکی ساری و ریاست شورای هماهنگی نظام پزشکی استان مازندران
جناب آقای دکتر محمد ابراهیمی ساروی به عنوان ریاست هیات مدیره نظام پزشکی ساری و ریاست شورای هماهنگی
نظام پزشکی استان مازندران منصوب شد.
 
 
انتصاب  ریاست هیات مدیره نظام پزشکی ساری و ریاست شورای هماهنگی نظام پزشکی استان مازندران
Powered by DorsaPortal